Kritiske til fredagsbønn på Blindern

Fredagsbønn; ikke likt av alle på Blindern. Foto: utm
Foto: Universiti Teknologi Malaysia
Troende muslimske studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) har bedt om å få bruke aerobicsalen i Idrettsbygget til fredagsbønn. Hans Petter Graver og Trygve Wyller, dekaner ved universitetet, er kritiske til religiøs utøvelse på en offentlig møteplass.
0Shares

Læringsmiljøutvalget ved UiO presenterte på et dekanmøte i juni et notat med
forslag til hvordan universitetet kan ivareta muslimske studenters religiøse
behov. Tillatelsen til å bruke en gymnastikksal til fredagsbønn, var et av
forslagene som ble fremmet, skriver uniforum.no.

Tilstrømningen til universitetets bønnerom for muslimer, mosallaen, er spesielt
stor fredag formiddag. Og plassproblemene førte til at Muslimsk Studentsamfunn for snart to år
siden søkte om å få bruke en av de mindre gymnastikksalene i Idrettsbygningen
til bønn.

– At vi er så mange, gjør at vi må stå i kø for å be i flere omganger,
forteller Bushra Ishaq, leder for Muslimsk Studentsamfunn på Blindern, sier hun til uniforum.no

Fokus på det sekulære

Ikke alle bifaller kravet. Å tillate muslimske studenter å holde en hovedseremoni i et så markant lokale som
gymnastikksalen, vil endre det sekulære rommet, og vi må ha en prinsipiell diskusjon omk dette, poengterer dekan ved
Det juridiske fakultet Hans Petter Graver.

Han får støtte fra dekankollega Trygve Wyller, som hevder man ikke kan ta opp temaet uten samtidig å trekke inn forholdet mellom religion og etikk.

– Her handler det om hvor stor verdi universitetssamfunnet skal gi det felles, sekulære
rom, og om hvor langt universitetet som institusjon skal gå i forhold til
individuell og organisert religionsutøvelse, sier han til uniforum.no.