Innvandring har gitt mindre ungdomsfyll

En fersk studie i tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence viser at innvandringen har hatt stor betydning for nedgangen i ungdomsfylla i Oslo.
Mellom 1996 og 2018 gikk andelen av ungdom i Oslo som oppga å ha drukket seg fulle det siste året ned fra 42 prosent til 25 prosent.
0Shares

Samtidig økte andelen ungdom med innvandrerbakgrunn – de som selv er innvandrere eller barn av to innvandrere – fra 21 prosent til 35 prosent.

Ungdomsfylla har med andre ord gått kraftig ned. En av årsakene til denne utviklingen kan være økt innvandring, skriver Viten som er Aftenpostens satsning på forskning og vitenskap.

Ungdommen drikker mindre i mange land

Siden årtusenskiftet har ungdoms alkoholforbruk falt kraftig i mange land. Særlig gjelder dette Vest-Europa og Amerika. I Norge sank andelen 15- og 16-åringer som hadde drukket alkohol siste år fra 78 prosent i 1999 til 49 prosent i 2015.

Ifølge Viten har forskere fra hele verden forsøkt å komme frem til forklaringer på denne overraskende trenden. Kan årsaken være at ungdom bruker mer tid på internett, sosiale medier og dataspill? Eller kanskje de misliker alkoholvanene til foreldre og besteforeldre. Kanskje ser vi en endring i hele ungdomskulturen med mindre fokus på festing, og mer press på skolearbeid og organisert fritid? Eller handler nedgangen i ungt alkoholkonsum om en økende vekt på økologi og sunn livsstil, eller at de unge lytter mer til foreldrene sine?

Innvandringen har hatt mye å si for ungdoms alkoholvaner

Eller kanskje utviklingen skyldes økt innvandring? Innvandrere fra mange land drikker nokså lite. Særlig gjelder dette innvandrere fra muslimske land, skriver forskerne til Viten. De viser til en fersk studie i tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence om nedgangen i ungdomsfyll i Oslo. Der kommer det frem at innvandringen i sterk grad har påvirket denne tendensen.

Samtidig er ungdomsvolden halvert på åtte år.

Samtidig er ungdomsvolden halvert på åtte år, heter det i Viten.Forskerne mener at mindre alkohol og mer skjermbruk kan være forklaringen på nedgangen i voldsbruk.

Les mer om utviklingen i Oslo-ungdommens drikkemønster og sammenhengen med økt innvandring i Viten.