Anita Rathore er ny leder for KIM

Likestillingsminister Audun Lysbakken (t.v) har store forventninger til nyoppnevnte KIM-leder Anita Rathore (t.h) og hennes medarbeidere i utvalget.
Foto: Henrik Mevold
Idag ble Anita Rathore valgt som ny leder for Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM).
0Shares

Utrop var tidligere i dag tilstede på et pressemøte i departementet, hvor norsk-indiske Rathore (42) ble offisielt presentert som ny leder av utvalget. Hun skal lede KIM i perioden 2010-2013.

Audun Lysbakken, Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, sier
valget av Rathore er viktig for det flerkulturelle Norge og har store forventninger til den nyvalgte lederen. Lysbakken hevder hun er blitt utpekt fordi hun har en bakgrunn som passer til KIMs fremtidige utfordringer. Rathore har blant annet jobbet flere år som organisasjonssekretær i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD).

– Utvalget skal jobbe på en ny måte og da er det viktig å få en leder som fra før av har et stort kontaktnett og bred forankring i antidiskrimineringsarbeidet. Vi trenger en som både kan være en viktig stemme i samfunnsdebatten og samtidig en viktig ressurskontakt i forhold til myndighetene.

Større lokalsatsing

Ifølge den nyvalgte KIm lederen merkes det et stadig større engasjement blant minoriteter flest når det gjelder temaer som antidiskriminering og integrering.

– Av den grunn vil det nyopprettede utvalget og jeg som leder satse på å styrke de ulike organisasjonene lokalt. Samtidig skal vi legge opp til et enda bedre samarbeid mellom oss og departementet, sier han.

Viktige minoritetsstemmer

En av de store utfordringene for innvandrerbefolkningen i Norge er at man i altfor liten grad blir hørt på eller er med på å sette dagsorden i den politiske arenaen, påpeker likestillingsminister Lysbakken.

– Her har KIM en stor oppgave i årene fremover. Organisajonen må bidra til å få frem flere minoritetsstemmer i samfunnsdebatten og skape et riktigere bilde av integreringsdebatten i dagens Norge. Et bilde som viser at integrering fungerer og faktisk lønner seg, avrunder Lysbakken.