PST frykter høyreekstremister vil gjennomføre terror i Norge

14 personer med tilknytning til terrorgruppen IS er etterlyst av PST.

– Terrorangrepet mot to moskeer på New Zealand 15. mars vil inspirere til flere høyreekstreme angrep i Vesten det kommende året, mener PST.

Så langt i 2019 er det registrert fire terrorangrep hvor gjerningspersonen har vært inspirert av Brenton Tarrant. Dette inkluderer gjerningspersonen bak det høyreekstreme terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum 10. august, skriver Politiets sikkerhetstjeneste i den åpne trusselvurderingen som ble publisert fredag.

Ifølge PST vil internasjonale nettsider, der også nordmenn er aktive, fortsatt bli brukt til å dele manifester, propaganda og terroranbefalinger av høyreekstrem karakter.

Flere norske høyreekstreme har i 2019 gitt uttrykk for støtte til gjerningspersoner bak terrorangrep i New Zealand og USA. PST har også registrert enkelte støtteytringer til gjerningspersonen bak moskéangrepet i Bærum 10. august. Enkelte, men svært få, har oppfordret andre om å utføre terrorhandlinger i Norge.

Ytringene viser ifølge PST at terrorisme som metode har støtte blant flere norske høyreekstreme grupper.

Eventuelle forsøk på høyreekstreme terrorhandlinger det kommende året vil ifølge trusselvurderingen «sannsynligvis utføres av få personer og rettes mot symbolmål.» Eksempler på dette er møtesteder for muslimer og ikke-vestlige innvandrere, eller politiske partier og politikere.

Metoder som kan bli brukt, inkluderer skytevåpen, eksplosiver, kjøretøy og stikkvåpen.