Blir boende hvis de får jobb

Blir boende, hvis de får jobb.
Innvandrere blir boende hvis kommunen tilbyr godt planlagte integreringsprogrammer med jobbmuligheter.
0Shares

Det viser en analyse gjort av konsulentselskapet Rambøll av fire større integreringsprosjekt, skriver NRK.

Rapporten viser
at gjennom systematisk og god jobbing ved å ha fokus på de som
flytter til og ikke være så opptatt av de som flytter fra, så kan
man få en helt annen integrering, sier kommunal og regionalminister
Liv Signe Navarsete. Men samtidig lover hun ikke mer penger til
liknende prosjekter.

Dette handler mest om metode, og mindre om
penger. Jeg tror det handler mye om bevisstgjøring, at en lager en
plan på hvordan man skal ta i mot de som flytter til, slik at de
føler seg sett. En av deltakerne på prosjektet i Lofoten sa nemlig
det, at ja, jeg føler meg sett som innbygger i kommunen, sier
kommunal og regionalministeren.

Godt
eksempel

14 innvandrerkvinner fikk
tilbudt om et kurs i bedriftsetablering i Lofoten, resultatet ble at
de startet opp sine egne bedrifter.

– I forhold til andre
etablererordninger som har vært, så opplever man her at nesten alle
engasjerer seg, det blir noen ting av det. Og vi tror at det er denne
måten man må gjøre det på og kanskje blir vi reisende i
”Lofotmodellen” etter hvert, sier prosjektleder Jorunn Strømsvåg
til nrk. 

Hun mener også at denne modellen som de har skapt bør
også brukes i andre kommuner.

– Hvis de får en jobb, eller
får noe å holde på med som de trives med, så er jo sjansen desto
større for at de blir værende, sier prosjektleder i
integreringsprosjektet i Lofoten, Jorunn Strømsvåg.