Lysbakken svarer FNs barnekomité idag

 
Foto: Shanjayan Shan
Torsdag 21. januar eksamineres barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken av FNs barnekomité.
0Shares

Barneminister Audun Lysbakken skal  svare på hva Norge har gjort for å innfri FNs barnekonvensjon, og
drøfte hva Norge ytterligere kan gjøre for å styrke barns rettigheter.

Norske myndigheter har tre ganger tidligere gitt sine svar til
komiteen, men det er første gang en norsk barneminister møter FNs
barnekomité.

Ris og ros
Alle land som har undertegnet FNs barnekonvesjon skal rapporteres hvert 5 år. Bakgrunn for møte i dag er Norges rapport som ble levert i 2008, og det er denne rapporten som ligger til grunn for dagens utspørring.

Det er komiteens medlemmer som stiller spørsmål og deretter leverer komiteen sine konkluderende merknader til norske myndigheter.
Merknaden inneholder ros og ris, men først og fremst anbefalinger om hvordan myndighetene bør styrke sitt arbeid for barn.

Barneombudet og Forum for barnekonvensjon bak rapporten

Barneombudet og Forum for barnekonvensjonen (bestående av en rekke frivillige
organisasjoner) har levert supplerende rapporter til FNs barnekomité. Rapportene er kritiske til regjeringens politikk på mange områder som gjelder barn.
Komiteen vil trolig konfrontere statsråd Lysbakken med denne kritikken.