Ga støtte til moské som ikke finnes

Ingen fra det offentlige har noe gang vært i Flekkebyen og sjekket om det var en moske der eller ikke. (Illustrasjonsfoto)
Al-Nuur Moské Islamske Senter i Flekkebyen har fått rundt halv million kroner, men moskeen finnes ikke.

Blant egisteret over tros- og livssynssamfunn finnes det en moské med navnet Al-Nuur Moské Islamske Senter i Flekkebyen i Rjukan. I følge registrerte opplysninger skulle det være 87 medlemmer i moskeen.

Rjukan Arbeiderblad ringte på døren, men personen som bodde i huset kjente og ikke til noen moské. Ikke var hun muslim heller.

Huseier Geir Olav Fjellerud opplyser at han leide ut leiligheten til NAV noen år, og at den leiekontrakten gikk ut i 2016.

Tilskuddet trossamfunn får er todelt, en del kommer fra Fylkesmannen og den andre halvparten komme fra kommunen.

Første året, 2017, fikk dette muslimske trossamfunnet 92 000 kroner i tilskudd. Året etter, i 2018 fikk trossamfunnet utbetalt 48 500 kroner i tilskudd. Det muslimske trossamfunnet i Flekkebyen fikk altså i løpet av to år utbetalt 191 000 kroner fra staten, skriver Rjukan Arbeiderblad.

Ingen fra det offentlige har noe gang vært i Flekkebyen og sjekket om det var en moske der eller ikke.

Lokalavisa hadde prøvd å komme i kontakt med personen som er registrert som leder for det muslimske livssynssamfunnet, uten å lykkes. Vedkommende holder til i Oslo, og er for tiden drosjesjåfør.