– Vi er i ferd med å utvikle en ny underklasse

SSB-forsker mener innvandrernes lave lønningsnivå og kjønnrollemønster er med på å skape fattigdom.
Foto: Pressebilde
Eli Kristin Langset og Rolf Undset Aakervik, henholdsvis daglig leder og rådgiver i Mangfold i arbeidslivet (MiA), mener innvandrere har det mye vanskeligere med å komme seg ut av fattigdommen.
0Shares

– Hvorfor er det slik at en veldig dyktig innvandrer begynner i
en ufaglært jobb – og jobber i den samme ufaglærte jobben etter
30 år? Det skjedde med tyrkerne, marokkanerne og pakistanerne, som
har blitt betraktet som en underklasse i Norge.

 – I dag ser vi samme tendenser for de nye
arbeidsinnvandrerne fra det gamle Øst-Europa, sier Rolf Undset
Aakervik til
forskning.no
.

Aakervik mener at den bedriftsinterne opplæringen i Norge har
ikke klart å nå den store gruppen av innvandrere og flyktninger som
har kommet inn i arbeidslivet. Noe som gjør det vanskeligere å
komme seg ut av arbeiderklassen.

– I Norge har vi nå et stort tilfang av voksenopplæringstiltak.
Har du pågangsmot, er flink og etnisk norsk, kan du kan kjempe deg
ut av din egen klasse. For innvandrere er det mye vanskeligere å
komme inn i en kvalifisering, sier Aakervik.

Bruker ikke kompetansen

MiA har deltatt i flere europeiske prosjekter som handler om å
styrke lederes evne til å håndtere mangfold på arbeidsplassen samt
å rekruttere og kvalifisere flere innvandrere. Han mener mange
bedrifter ikke ser er flinke nok til å ta ibruk den kompetansen
mange innvandrere har, og sikter tilprosjektet “Pakistanske
kvinner i pleie og omsorg” (2001–2003) som handlet om kvinner fra Pakistan i pleieomsorgen.

– Her har du en gruppe, pakistanske kvinner, som allerede bor
her. Det finnes altså kompetanse og engasjement som det går an å
tappe, og som bedriftene ville hatt stor nytte av. Den sørgelige
sannheten er at vi ikke klarer å utnytte dette.

– Norge har et sterkt behov for arbeidskraft, så vi må tenke:
Hvordan forvalter vi den arbeidskraften som kommer til landet? Ønsker
vi at de skal komme hit, kvalifisere seg og dermed ønske å bli her,
i arbeid og ikke på sosiale ytelser? I så fall må vi ta tak,
understreker Langset.