Norske barn en minoritet på Fjell skole

Kun 0,9 prosent av studerende ungdom med innvandrerbakgrunn velger seg læreryrket, viser en ny rapport fra Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP)
Foto: Flickr.com
De norskspråklige elevene på Fjell skole i Drammen blir en minoritet. Nå vil foreldrene ta dem ut av klassen.
0Shares

På Fjell skole fordeles barn med norsk som morsmål utover tre klasser. De norskspråklige blir en liten minoritet i hver klasse. Anne Sophie Schultheiss og Jon Bertelsen vil ta sine døtre ut av skolen, skriver Drammens Tidende.

Flyttet fra Fjell
En rekke elever har flyttet fra Fjell, så det er ikke elevgrunnlag nok til fire klasser.

Når de nye klasselistene kommer, ser foreldrene et mønster. Elevene som har norsk som morsmål og en eller to norske foreldre, er fordelt utover alle de tre klassene.
 
Lite norsk

– Det er greit med 30 prosent fremmedspråklige i klassen, og det er greit med 70 prosent. Men når det bare er noen få norske barn igjen, sier det seg selv at det blir snakket lite norsk i klassen, sier Bertelsen.

Han er også redd for at ungene ikke vil lære norsk kultur å kjenne godt nok.

– Men pensumet og høytidene er de samme på Fjell som på hvilken som helst annen norsk skole?

– Da vil jeg spørre deg; da du var barn lærte du mest av det lærerne dyttet på deg eller av de andre elevene? spør Bertelsen retorisk, og understreker igjen at han synes at det flerkulturelle fellesskapet er en stor ressurs for skolen.

Inntil et visst punkt

Anne Sophie Schultheiss, som har en datter i en av klassene, forteller at hun selv har gått på Fjell skole.

Jo da, jeg har selv gått på Fjell skole og jeg gikk på skole med flere av foreldrene. Men mange av dem har hentet kone i hjemlandet, og dermed snakker de ikke norsk hjemme, sier Schultheiss.

Schultheiss tror også at det vil bli vanskeligere å arrangere foreldreaktiviteter.

Foreldrene vil nå at delingen av klassen skal utsettes til høsten. og at de norske elevene i det minste fordeles på to av tre klasser.