Frivillig retur økte betraktelig

Stadig flere som har fått endelig avslag på sin asylsøknad benytter seg av frivillig retur, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI).
Foto: flickr.com
94 personer returnerte frivillig i løpet av første måned i år. Tallet er markant høyere enn for samme periode i fjor.
0Shares

34 prosent flere har returnert frivillig tilbake i januar i år enn på samme tid i fjor, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Flesteparten av de som returnerte frivillig kom fra Irak, Kosovo, Serbia og Afghanistan. For personer fra Irak, Afghanistan og Burundi finnes det spesielle
returprogram som inkluderer en større økonomisk støtte til reintegrering i
hjemlandet.

Avdelingsdirektør Anne Siri Rustad i UDI sier seg fornøyd med at stadig flere som har fått endelig avslag på sin søknad om beskyttelse benytter seg av returtilbudet.

– Januartallene tyder på at at den positive utviklingen når det gjelder frivillig
retur fortsetter i 2010, sier hun.

FAKTA:

Frivillig retur betyr at en som har fått endelig avslag på søknaden om
beskyttelse, innretter seg etter vedtaket og reiser ut av landet innen en
fastsatt frist. Personen kan få praktisk bistand til hjemreisen.

Et eget program for frivillig retur, Voluntary Assisted Return
Programme (VARP), kom i gang som et samarbeid mellom International Organization
for Migration (IOM) og Utlendingsdirektoratet. IOM arrangerer hjemreisen, og den norske staten
betaler. Totalt har 6 600 personer returnert frivillig etter at returprogrammet ble
opprettet i 2002, ifølge tall fra UDI.