British Council vil fremme forståelse mellom norske muslimer og resten av samfunnet

Vil fremme forståelse mellom muslimer og ikke-muslimer

Norge svikter ikke muslimer, men mediene svikter muslimer, mener leder for Muslimsk studentsamfunn.
Foto: Henrik Kreilisheim
 – Det negative fokuset og mangel på faktakunnskap i media gjør det vanskelig å få til en konstruktiv debatt rundt temaet islam og muslimers rolle i Norge, sier Elisabeth Bøe.
0Shares

Hun jobber i British Council og er leder for prosjektet Our Shared Europe (OSE) i Norge. OSE ble dannet i 2007 i Storbritannia etter at en gruppe med eksperter satte seg ned for å snakke om situasjonen til muslimene i Europa. Det er British Council som står for prosjektet, som er i startfasen i  Norge, men som allerede finnes i mange europiske land.

– Ideen kom som en respons til det vi ser i Europa, med stadig flere høyrevridde regjeringer som har en slags «motstand» mot islam, sier hun.

Norge svikter ikke muslimer, men mediene svikter muslimer, mener leder for Muslimsk studentsamfunn.
Foto : Henrik Kreilisheim

Sviket ligger i at media har en framstilling som gjør at mange muslimer føler seg på utsiden av fellesskapet.

Elisabeth Bøe ønsker en mer konstruktiv debatt rundt muslimer og mener at media må ta mye av kritikken selv. Hun ønsker seg journalister som har mer kunnskap om islam og som klarer å formidle et mer helhetlig bilde av situasjonen.

Norge svikter ikke muslimer, men mediene svikter muslimer, mener leder for Muslimsk studentsamfunn.
Foto : Henrik Kreilisheim

– Hvorfor er det behov for en slik tilnærming i Norge?

– Man kan kanskje si at det virker dumt å hoppe på et prosjekt som bare fokuserer på islam og muslimske miljøer, men når hele integreringsdebatten preges av disse temaene og de hele tiden tar over agendaen, er det viktig med slike initiativer, mener hun.

OSE ønsker ikke først og fremst å diskutere islam som politikk eller religion.

– Vi mener ikke at det viktigste er å ta opp for eksempel radikalisering i muslimske miljøer, men rett og slett å finne måter å leve sammen side om side som likestilte statsborgere, sier Bøe.

Hun mener at grunnleggende verdier er felles for alle mennesker.

Mer konstruktiv debatt

– Debatten i Norge resirkuleres hele tiden. Det er de samme talspersonene som uttaler seg, sier Elisabeth Bøe.

OSE vil arrangere ulike debatter, kunstutstillinger og prosjekter.

– Vi holder på å ta en statusjekk med miljøet. Vi ønsker å komme i kontakt med ulike aktører med ulike meninger for å se hvor vi best kan bidra i debatten, sier hun.

Gode historier blir glemt

Samfunnsforsker Jon Rogstad er enig med Elisabeth Bøe når det gjelder medienes dekning av norske muslimer.

– Generelt er framstillingen av muslimer i Norge ensidig, stereotyp og preget av mangel på forståelse for forskjellen mellom fortolkninger av religiøse idealer og folks hverdagspraksiser, sier han. 

Rogstad mener media maksimerer et negativt bilde av islam gjennom å løfte frem enkelte dårlige eksempler som overskygger det faktum at mange muslimer fungerer godt i samfunnet.

Samtidig peker han på utviklingen av et flerkulturelt samfunn. Betydningen av det å være norsk er i endring. Denne endringen må også media fange opp og reflektere.

– Sviket ligger i at media har en framstilling som gjør at mange muslimer føler seg på utsiden av fellesskapet i stedet for å være en del av det, sier Rogstad.

Forskeren vil ikke kommentere prosjektet OSE siden han ikke kjenner det godt nok.

Muslimer må ta ansvar

– Muslimer er sviktet av norske media, men ikke av Norge som et land. Det mener Sofyan Iqbal Raja, leder for  Muslimsk Studentsamfunn (MSS).

 

Studentorganisasjonen ble opprettet av muslimske studenter ved universitetet i Oslo. Formålet med organisasjonen er å skape kontakt mellom muslimske studenter, og å arbeide for å skape forståelse og kunnskap om Islam.

 

– Når man nevner Norge er det viktig å skille mellom regjeringen,
media og befolkningen, sier den unge lederen.

Han mener at media har et ansvar, men at muslimer må også ta en del av ansvaret.

 

– Muslimer i Norge har rett til å praktisere sin religion, og da har vi ingen grunn til å føle oss sviktet. Mediene generaliserer stadig vekk i oppslagene om muslimer. Det setter oss tilbake til steinalderen når det gjelder dialog og integrering, mener Raja.

Han mener at prosjekter som OSE er et godt tiltak for integreringsprosessen.

– Alt kan løses med dialog og kunnskapsformidling, sier han.

 

Faktaboks:

British Council er Storbritannias internasjonale organisasjon med formål om å bygge tillit og forståelse mellom ulike folkegrupper, samfunn og nasjoner.

Organisasjonen arbeider til fremme for kulturelle forbindelser i over 100 land.

Årlig er British Council i kontakt med 85 millioner mennesker gjennom sitt arbeid innen kunst og kultur, utdannelse og opplæring, vitenskap og teknologi, idrett, godt styresett og menneskerettigheter.

I Norge jobber British Council innenfor områdene interkulturell dialog, klima og kreativitet.