Omvender muslimer til kristen tro

0Shares

Pinsemenigheten Betania i samarbeid med Kristent Arbeid Blant Arabere (KABA) har påtatt seg arbeidet å frelse flest mulig muslimer. Mottaksleder Blixhavn Halvorsen sier til Tønsbergs Blad at han opplever det som et problem at flere kristne menigheter oppsøker asylantene med skjulte motiver i den hensikt å omvende dem til den kristne tro.

Menighetene arrangerer frelsesmøter og hyggestunder med kaffe og kaker, og først i ettertid kommer det fram at det har foregått misjonering. Enkelte ganger blir beboerne fotografert mens andre deler ut giroer som skal sponse antikrist kampanjer, sier Halvorsen.

Han synes det er belastende at kristne kommer forkledd som venner og gir inntrykk av at de vil hjelpe asylantene.

Pastor John Ivar Trannum i Pinsemenigheten Betania i Tønsberg karakteriserer vekkelseskampanjen som vellykket.

Denne kampanjen er holdt på nøytralt sted, altså utenfor mottakene. Møtene har resultert i at opp mot 60 personer, flesteparten er muslimske asylsøkere fra Bjønnesåsen og Fossnes, er blitt kristne, sier Trannum.

KABA-leder Paul Johansen, egypter og tidligere muslim, er en av dem som har talt under møtene.

Ifølge Trannum blir frelserne mottatt med åpne armer både av ansatte og beboere ved asylmottakene. Han utelukker ikke at enkelte av de omvendte er blitt kristne for lettere å få oppholdstillatelse i Norge.