Deltagere på barnetoppmøtet enige om handlingsplan

0Shares

Det skjedde i en slutterklæring som ble beskrevet som vag, etter at USA og noen islamske land hadde gjort innsigelser når det gjelder familieplanlegging og dødsstraff.

FN’s barnekonvensjon, som skal sikre barn beskyttelse, omsorg og innflytelse, er underskrevet av alle verdens regjeringer. Somalia og USA var tilbakeholdne med å underskrive avtalen. Dette problemet lot seg etter hvert løse gjennom en mindre språklig endring i forslaget til slutterklæring.

Ifølge en talsmann for FN, Fred Eckhard, underskrev Somalia torsdag to dokumenter i konvensjonen. Det ene forbyr at barn og unge under 18 år deltar i krig. Det andre skal sikre barn mot å bli solgt som slaver eller bli utnyttet seksuelt.

Flere industriland stilte seg skeptiske til kravet om at de rike landene skulle sette av 0,7 prosent av sine brutto nasjonalprodukter til utviklingstiltak i fattige land. Disse tiltakene skal først og fremst komme barna til gode.

Deltagerne godkjente en handlingsplan på 21 punkter som dekker sunnhet, utdannelse, bekjempelse av aids og beskyttelse av barn mot misbruk, utnyttelse og vold.

Representanter fra nærmere 180 land aksepterte sluttdokumentet etter tre dagers debatt. For første gang i FNs historie var det flere hundre barn blant deltagerne.