Felles verdier

Audun Lysbakken (SV) kan få ansvaret for blant annet integreringsfeltet.
Foto: SV.no
SVs linje i innvandringsdebatten er å være nyansert, kunnskapsbasert og inkluderende, skriver statsråd Audun Lysbakken i dette svaret til Utrops redaktør.
0Shares
Latest posts by Audun Lysbakken, barne-, likestillings- og inkluderingsminister (see all)

Det er skivebom av Utrop og redaktør Majoran Vivekananthan når han i sin kommentar sist uke gjør SV til hovedfiende i integreringspolitikken. SVs linje i innvandringsdebatten er å være nyansert, kunnskapsbasert og inkluderende. Som statsråd tåler jeg godt å bli kritisert, men når Utrops redaktør sammenligner SV med FrP, er det å håpe at det skjer mot bedre vitende.

Både som inkluderingsminister og som nestleder i SV mener jeg Norge må ha plass for religiøst og kulturelt mangfold. Samtidig fastholder jeg, akkurat slik Utrop siterer, at vi som samfunn skal være kompromissløse på verdier som demokrati, likestilling og sosial utjevning. Selvsagt må det også gjelde i møte med nye religioner her i landet. Både SV og jeg vil kjempe for disse universelle verdiene, også når de kommer i konflikt med religioner, kulturer og tradisjoner. Slik har venstresiden kjempet mot undertrykking i regi av kirke og patriarkalsk kultur i Norge bestandig. 

Jeg gleder meg selvsagt over at ni av ti med innvandrerbakgrunn ønsker demokrati og likestilling. Jeg gleder meg over at jenter med minoritetsbakgrunn i enda større grad enn ungdom med etnisk norsk bakgrunn tar høyere utdanning. Jeg gleder meg over at innvandrere i stor grad lykkes i arbeidslivet. Jeg prøver å skape en debatt om integrering hvor vi snakker med hverandre, og ikke om hverandre. 

Jeg har sagt at jeg ønsker å være kompromissløst nyansert. Det betyr blant annet at vi også må ta debatten om de utfordringene vi har. Det er et problem at kvinner fra noen minoritetsgrupper i liten grad er i jobb – med de følger dette har for manglende likestilling, økt fattigdom og liten tilknytning til samfunnet rundt. Det er et problem at minoritetsbefolkningen ikke bruker stemmeretten sin i like stor grad som resten av befolkningen. Det er et problem at enkelte unge med innvandrerbakgrunn utsettes for tvangsekteskap.

For meg er det gledelig og positivt at minoritetene slutter opp om de viktigste fellesverdiene. Dette gir samfunnet et godt utgangspunkt for å sikre den enkelte sine rettigheter og muligheter, uavhengig av bakgrunn. Men vi kan ikke lukke øynene for de utfordringene som jeg viser til over.

Derfor er det min og SVs politikk å arbeide for et raust og rettferdig samfunn bygget på universelle fellesverdier som demokrati og ytringsfrihet, likestilling og sosial rettferdighet. Jeg har aldri sagt at dette er spesifikke norske verdier, slik Utrop gjentatte ganger feilaktig har påstått. Tvert om har jeg insistert på at de er universelle.