Slår et slag for Srebrenica

Et minnestein foran krigsofrenes gravlund i Srebrenica. Byen ble i juli 1995 tatt av bosnisk-serbiske styrker og over 8000 bosniske muslimer mistet livet i det som både EU og FN har beskrevet som en av de verste krigsforbryterhandlinger i Europa siden annen verdenskrig.
Foto: wikipedia.org.
Norsk-bosniere skal i dag minnes sine landsmenn som mistet livet under krigen i byen Srebrenica. Samtidig vil man oppfordre Norge til å markere folkemordet på lik linje med andre EU-land.
0Shares

I kveld skal bosniere bosatt i Norge utenfor Stortinget avholde en markering til minne om ofrene i Srebrenica, hvor rundt 8000 bosniske muslimer (bosnjakere) på noen få dager ble henrettet av bosnisk-serbiske militærstyrker i juli 1995.

Byen ble erklært som en såkalt “sikker sone” av FNs sikkerhetsråd i 1993, men FN-soldatene forhindret ikke massakren fra å finne sted. Operasjonen ble ledet av general Ratko Mladic, etterlyst av den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag. Bosnisk-serberen er fortsatt på frifot.

Vil påvirke norske politikere

Miralem Becirevic, leder for Foreningen Bosnia-Hercegovina, sier til utrop.no at hovedformålet er å få Stortinget til å vedta en resolusjon som fordømmer det som skjedde i Srebrenica sommeren 1995 som et folkemord.

– EU har nylig bestemt at 11. juli skal bli en minnedag og sørgedag blant alle sine medlemsland. Et svært viktig poeng med å ha markeringen er å få norske parlamentarikere til å gjøre det samme.

Fleretnisk

Til kveldens markering skal bosniere av alle etnisiteter, bosnisk-muslimsk, kroatisk som serbisk ta turen til Eidsvolls plass. Becirevic sier til utrop.no at sistnevntes engasjement er svært viktig.

– Serbias nasjonalforsamling har også vedtatt en lignende resolusjon som beklager folkemordet. Vi ser større vilje fra den nåværende regjeringen i Beograd, som er mer EU-rettet og ikke-nasjonalistisk, til blant annet å vurdere å utlevere krigsforbrytere som Ratko Mladic. Uten at dette skjer kan vi ikke sette en sluttstrek for det som skjedde sommeren 1995, og for det som ellers skjedde under borgerkrigen.