Pris til Vålerenga mot rasisme

0Shares

Vålerengen fikk prisen for sitt arbeid for integrasjon og styrking av et flerkulturelt samfunn i sitt lokalmiljø, i tråd med visjonene i Annette Thommessens minnefond.

Æresprisen ble utdelt for annen gang. I fjor gikk den til Oslo-biskop Gunnar Stålsett.