Ja til hijab i politiet

Politikvinne med hijab i Malaysia.
Likestillings- og diskrimineringsnemnda har slått fast at forbud mot hijab i politiet bryter med diskriminerings- og likestilingsloven. Men justisdepartementet står fast ved hijab-nekt i politiet.
0Shares
Latest posts by Hina Jalil (see all)

I januar i år ga Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) sin uttalelse om hijab, år uten å få gjennomslag før nå.

– Vi i ombudet mente det var i strid mot diskrimineringsloven at justisdepartementet bestemte seg for å ikke endre politiets uniformsreglement og sendte dermed saken videre til likestillings- og diskrimineringsnemnda, forteller presserådgiver i likestillings- og diskrimineringsombudet, Helge Olav Ramstad.

Ikke presisert

Selve begrunnelsen til Justisdepartementet for å forby hijab i politiet, at uniformen skal uttrykke nøytralitet og likhet, synes nemnda var saklig, men ikke presisert. Justisdepartementet forklarte ikke grundig nok nødvendigheten for å opprettholde tilliten til norsk politi.

I sin pressemelding fredag den 20. august 2010 skriver likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik:

– Nemnda slår nå fast at politiets uniformsreglement, som ikke tillater bruk av religiøse hodeplagg, er diskriminerende. Jeg forventer at Justisdepartementet legger prestisjen til side og aksepterer at uniformsreglementet endres slik at religiøse holdeplagg tillates.

Videre sa hun at det vil åpne dører til integrering i samfunnet. Med en ikke-diskriminerende politiuniform vil politiet i større grad kunne speile mangfoldet i befolkningen, og det vil øke tilliten til politiet.