OUS tar et tak mot jobbsøkerdiskrimineringen

Vi håper «Blind rekruttering» kan bidra til at vi som ansetter nye kollegaer får en mer kompetansebasert grovsortering av søkerne, sier Anette Røkholt og Sara Kornelius ved OUS,

Et nytt pilotprosjekt på sykehuset skal ta i bruk en rekrutteringsløsning som med vilje skjuler en del informasjon om søkeren.

Ifølge en pressemelding fra OUS gjør har de tatt i bruk løsningen for å se om dette kan bidra til mer rettferdighet i utvelgelsen av kandidater til intervju.

– Webcruiter har laget en modul som de kaller «Blind rekruttering». Kort fortalt betyr det at personalia, altså søkerens navn, kjønn, alder, bosted og noen andre kriterier blir skjult i Webcruiter. Først når du har valgt hvem du mener er aktuelle for intervju og hvem som er uaktuelle ut fra den tilgjengelige informasjonen blir all informasjon synlig, sier Sara Kornelius, spesialrådgiver HR i Direktørens stab ved OUS.

Anonymt – mer rettferdig?

I flere artikler har Utrop satt søkelyset på navnbasert diskriminering av jobbsøkere. Vi har skrevet blant annet om norsk-pakistanske Patrick, som skiftet fra sitt opprinnelige pakistanske til et norskklingende navn for å kunne få utdanningsrelevant jobb.

Fafo-forskning fra 2012, som er det første norske studiet laget på fenomenet, førte til at Krfs Kjell Ingolf Ropstad, dengang stortingsrepresentant, foreslo anonyme jobbsøknader for å få slutt på diskrimineringen.

Men først sju år etter er det staten som har begynt å følge opp. Regjeringen har satt i gang et prøveprosjekt der 15 statlige etater, deriblant Kommunal- og moderniseringsdepartementet, skal prøve ut anonymiserte søknader i ett år for å se om det vil bidra til at flere med utenlandsk navn kommer inn på intervju.

Nå vil også Oslo universitetssykehus være med på lasset:

– Vi vil gjerne komme i gang med blind rekruttering fordi det er et godt verktøy for å hindre diskriminering og sikre mer rettferdige rekrutteringsprosesser. Og det er selvfølgelig viktig for oss som arbeidsgiver. Men metodikken er også en nyttig øvelse fordi den leder inn mot det som helst skal ligge i bunn hele veien, nemlig jobbanalysen. Tar man bort noe av støyen rundt blir kompetansebehovet mer fremtredende. Og det er bra, sier Anette Røkholt, spesialrådgiver i HR-staben på OUS.

Klikk her for å se en video om Webcruiters strategi med blind rekruttering