Høye aborttal blant innvandrerkvinner

0Shares

En svensk undersøkelse som omfatter første- og andregenerasjons innvandrere viser at halvparten av innvandrerkvinnene som tar abort, tar to eller flere i løpet av livet.

Norske leger tror at tallet er like høyt her, og til høsten vil Statens helsetilsyn starte en landsomfattende studie, melder Aftenposten.

Årsaken kan være manglende kunnskap om sex, kropp og prevensjon, mener prosjektleder Ulla Ollendorff i Helsetilsynet

Den svenske undersøkelsen viser blant annet at frykt for at familiemedlemmer skal avsløre bruken av p-piller eller pessar, fører til at de unge innvandrerkvinnene heller har ubeskyttet sex.