Vil koble bistand til flyktningepolitikk

0Shares

EU-landene ble i prinsippet enige om å lage en felles asylpolitikk i 1999.

Forslag om å koble bistand til asylpolitik går ut på å gi bistand bare til land som forplikter seg til å ta tilbake sine asylsøkere hvis disse ikke får søknaden innvilget.

En annen er å stoppe asylstrømmen er å hjelp til EUs naboland avhengig av at de bidrar til å stanse flyten av flyktninger inn mot Unionen.

Kommunalminister Erna Solberg (h) tar avstand fra forslagene ifølge Afenbladet: – Man skal ikke bruke bistandsmidler til å påvirke flyktningestrømmer. Vår linje er å la menneskerettighetssituasjonen bestemme hvem som får asyl, mens bistanden går der den best kan bekjempe fattigdom.