– Premier privat pengehjelp

Lokalpolitiker i Ap og norsk-nigerianer Elvis Chi Nwosu vil at dokumentert pengeoverføring bør premieres som individ bistand på lik linje som gaver til fadderordninger
– Individualisering av bistand er nødvendig for å løfte mange ut av fattigdom, sier Ap-politiker Elvis Chi Nwosu (bildet). Norsk-nigerianeren foreslår at staten premierer privat pengehjelp på lik linje med fadderordninger.

Siden finankrisen startet høsten 2008 har det vært en markant nedgang av pengeoverføringer på verdensbasis, ifølge ferske tall fra Verdensbanken. I 2008 var antallet registrerte overføringer på 336 milliarder USD, mens i 2009 var overføringene nede i kun 316 milliarder USD.

Ap-politiker Elvis Chi Nwosu sier dette får konsekvenser, spesielt når summen av pengeoverføringer fra migranter er dobbelt så stor som bistandspenger, ifølge han.

– Mange av oss med migrantbakgrunn fra utviklingsland sender
livsoppholdspenger til slekt og venner i våre opprinnelsesland. At mange får
utdannelsen sin finansiert av migranter bosatt i rike
land er godt dokumentert, sier han til utrop.no

Vil ha premiering
Nwosu hevder at diasporanigerianere og andre grupper hadde større forventinger knyttet til stortingsmelding 13 om klima, konflikt og kapital.

– Stortingsmeldingen sier at regjeringen vil arbeide for å kunne legge forholdene til rette for bedre
pengeoverføring til migrantenes hjemland og samtidig trekke migrantmiljøene
tettere inn i utviklingssamarbeidet. Vi ser at de ulike miljøene sitter med verdifull erfaring og kompetanse som kan stimulere til økt
handel, samt økte investeringer og privatoverføringer. Her trenger vi en rask implementering, blant annet ved at dokumentert pengeoverføring bør premieres som individ-bistand på lik linje som
gaver til fadderordninger, som er vanlig praksis i dag.