Kan bremse integrering

Funksjonshemming blant flyktning- og innvandrerbarn skal tas på alvor, mener Justisdepartementet.
Foto: Flickr/Creative Commons
Funksjonshemninger blant flerkulturellebarn kan gi lærevansker og gjøre integrering tøffere, mener Justisdepartementet.

Justisdepartementet skal sammen med andre aktører kartlegge funksjonshemninger blant flerkulturelle barn som grunnlag for utvikling av nye tiltak. Det kommer fram av Justisdepartementets proposisjon for budsjettåret 2011.

– Vi har for lite sikker kunnskap om funksjonshemninger blant innvandrere og flyktninger. Forskning og praksis tyder på en overrepresentasjon av hørselshemming og autismerelaterte problemer i innvandrerbefolkningen, sier sosionom og sosiolog ved NTNU Samfunnsforskning Berit Berg til Klassekampen.

Kulturforklares
Til nå har problemet enten ikke blitt fanget opp, eller blitt forklart med kulturforskjeller.

– Barn og unge med ikke-synlige funksjonshemninger blir i liten grad sett. Både lav bemanning på mottakene og mottakssituasjonen i seg selv tilsier at funksjonshemninger skal være sterkt synlig for å bli oppdaget. Kommuner kan vegre seg for å ta grep fordi man er usikker på om den det gjelder skal bli i landet eller ei. Når det gjelder flerkulturelle barn som bor i Norge så kan vi registrere utfordringer som språk, kommunikasjon og informasjon. Flere snakker greit hverdagsnorsk, men sliter mer med faguttrykk og kan ikke nok om velferdssystemet til få den hjelpen de har krav på, sier Berg til Klassekampen.