Asylsøkere mister pengestøtte

0Shares

For å få flere til å reise hjem frivillig, har Regjeringen fra 1. juni innført en ordning for beboere i mottak som har fått endelig avslag på sin asylsøknad.

-De mister ytelser fra den dato politiet har satt som frist for utreise, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

-Den nye ordningen omfatter også dem som etter klage på Utlendingsdirektoratets vedtak, ikke har fått utsatt frist for å forlate landet.

Beboere i mottak med kantinedrift vil miste all pengestøtte.

For personer som er bosatt i mottak der de lager maten selv, vil støtten bli redusert fra 2700 til 1565 kroner i måneden.