Asylsøkere blir nektet hjemreise

0Shares

I april opprettet Utlendingsdirektoratet (UDI) og International Organization for Migration (IOM) et program for frivillig hjemreise for asylsøkere. Men asylsøkerne møter også stengte dører når de skal ut av landet.

Ifølge informasjonsrådgiver Are Sauren i UDI har 81 av de 400 søkerne så langt blitt stoppet av politiet, mens 157 har fått ja. Av disse har 26 til nå reist ut av landet. De øvrige søknadene er ifølge Sauren fortsatt til behandling, skriver avisa.no.

Hovedgrunnene til at 81 søkere har fått avslag fra politiet er kriminalitet og saker som skal avsluttes før de kan reise. I tillegg har politiet planlagt uttransportering, og av effektivitetshensyn har en del av dem som er satt opp på disse flyene fått avslag, sier Sauren.