Verdens eldste flyktninger

0Shares

Fungerende generalsekretær, Benedicte Giæver, lanserte onsdag kampanjen i en flyktningleir i Betlehem. Flyktningerådet har også gitt ut heftet “Folk uten land”, og ønsker med det å gi flyktningene et ansikt og en stemme, melder NRK.

Opprettelsen av den israelske staten og seksdagerskrigen i 1967 har drevet flere enn 4 millioner palestinere på flukt. I følge NRK ligger tallet på palestinske flyktninger mellom 3 til 5 millioner. Tallet inkluderer også palestinere som har forlatt Gaza eller Vestbredden, og som av forskjellige grunner ikke får lov å vende tilbake.

Det norske Flyktningerådet mener at de palestinske flyktningenes rett til retur er ufravikelig. Rådet viser til FN-resolusjon 194 – “generalforsamlingen vedtar at flyktninger som ønsker å vende tilbake til sine hjem og leve i fred med sine naboer, skal få lov til å gjøre det så snart det er praktisk mulig”. Krisen i Midtøsten kan ikke løses uten at flyktningproblemet løses i tråd med internasjonal rett, mener Flyktningerådet.

Flyktningerådet ønsker med kampanjen som nå settes i gang, å få det internasjonale samfunnet til å engasjere seg. Giæver sier at det er viktig at FN tar opp flyktningenes situasjon, og hun vil ha et effektivt FN-organ som skal gi de palestinske flyktningene beskyttelse. Dette organet må også kartlegge hva de enkelte flyktningene ønsker.

Giæver understreker at retten til retur ikke betyr at alle palestinere vil vende tilbake til sine opprinnelige hjem innenfor det som nå er staten Israel. Mange vil kanskje bo der de er.