Dialogkonferanse med minoritetsbefolkningen

Foreslå eller vær med i dialogkonferanse med minoritetsbefolkningen.

Regjeringen vil i august invitere til en dialogkonferanse med minoritetsbefolkningen. Gjennom 6 arbeidsgrupper, ledet av hver sin statsråd, vil en bredt sammensatt gruppe av 170 personer få mulighet til å gi statsrådene et inntrykk av sin egen hverdag.

LNU er av Røde Kors, som tar seg av det praktiske for Kommunaldepartementet, bedt om å foreslå navn på ungdommer som har noe å bidra med.

Herved er oppfordringen formidlet videre. Send inn forslag på navn til [email protected] med fullt navn, adresse, tlf, (e-post), kjønn og alder og en kort beskrivelse av bakgrunn/interesser.

Målet er å nå grupper og mennesker som ikke høres mye ellers. Kanskje du kjenner taleføre personer som ikke er fast inventar i media? mellom 16-25?

Forlenget frist: Fredag 7.juni klokka 1200.

[email protected]