Vurderer om asylpolitikken er for tøff

0Shares

– Det er viktig å vite om vi er på rett kurs, sier statssekretær Kristin Ørmen Johnsen i Kommunal- og regionaldepartementet. Hun bekrefter at regjeringen nå vil se på regelverket på nytt.

– Norge er det land i Norden som innvilger færrest asyl. Vi trenger et skikkelig grunnlagsmateriale for å vurdere om vi for eksempel har en for streng fortolkning av asylgrunnlaget, sier Ørmen Johnsen.

Undersøkelsen skal kartlegge hvordan saksbehandlerne trekker grensen for å gi asyl. Foreløpige tall fra Utlendingsdirektoratet viser at bare 2,6 prosent av søkerne fikk flyktningestatus i Norge i 2001. Derimot fikk 29 prosent av søkerne opphold på humanitært grunnlag.

FNs Høykommissær for flyktninger har kritisert Norge for å innvilge for få personer asyl og flyktningestatus. FN har påpekt at flere personer burde fått innvilget opphold på flyktningestatus, fordi det gir endel rettigheter som ikke følger med en oppholdstillatelse gitt på humanitært grunnlag, skriver Aftenposten.

Doktorgradsstipendiat Cecilia Bailliet ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, mener årsaken til det lave antallet som får innvilget asyl, er at veldig få asylsaker når rettsalene. Det gis i liten grad fri juridisk bistans, sier Bailliet. Hun peker også på at definisjonen av flyktning er mye videre i andre deler av verden.