Asyl-advokat tar knekken på UNE

Tingrettsracer: asyladvokaten Arild Humlen har vunnet 10 av 14 saker mot UNE de siste to årene.
Foto: Wikimedia Commons
Advokat Arild Humlen har vunnet 10 av 14 saker mot Utlendingsnemda (UNE) de siste to årene.
0Shares
I tillegg til Humlens overbevisende statistikk har Advokatforeningens prosedyregruppe- som Humlen startet vunnet 18 av 27 saker, skriver smp.no.
To av sakene Humlen har tapt, er sluppet gjennom i den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) der det venter full behandling.
– Når makten blir selvgod, blir den farlig. Nå har vi bevist at de tar feil. I sak etter sak, sier Humlen til Vårt Land.
Han mener UNEs store problem er praksisen med å la nemndleder alene avgjøre saker der det i utgangspunktet ikke skal foreligge tvil, og hvor det derfor ikke skal være behov for å kalle inn legrepresentanter for å fatte avgjørelsen i et nemndmøte.

For mye makt hos nemdene 

Humlen anslår overfor Vårt Land at i 90 prosent av sakene han og prosedyregruppen har vunnet, så er vedtakene fattet av nemndleder alene.
– Dette må være et tankekors for UNE, siden dette er saker der det ikke skal foreligge tvil. Likevel taper UNE to av tre slik saker i retten, sier Humlen.
Utlendingsnemnda mener at Humlens tall ikke stemmer.
– Han teller som «seiere» en del saker der UNE har endret tidligere vedtak uten gjennomført rettssak, på grunn av nye opplysninger eller nye omstendigheter, sier UNEs informasjonssjef Bjørn Lyster til smp.no