– La flyktningene i Jenin vende hjem til Israel

0Shares

Folkeretten og FN-resolusjon 194 fra 1948 gir palestinske flyktninger en ubestridt rett til å vende hjem til sine opprinnelige hjemsteder i dagens Israel. Norsk Folkehjelp mener denne retten gjelder også de 4000 palestinerne som i dag står husløse etter at israelske styrker i april jevnet en fjerdedel av flyktningleiren Jenin med jorden.

– Disse flyktningene, som nå lever under umenneskelige forhold, bør selv få velge om deres ødelagte hus skal gjenoppbygges i den samme flyktningleiren – eller om de skal flytte tilbake til sine hjemsteder i Israel, som de flyktet eller ble fordrevet fra da Israel ble opprettet i 1948.

– Gjennom sitt arbeid i de palestinske områdene ser Norsk Folkehjelp at behovet for nødhjelp og bistand nå er større enn noensinne. Men humanitær bistand vil aldri kunne løse det palestinske flyktningproblemet. Dette kan
bare løses ved at flyktningene får anerkjent sine mest fundamentale rettigheter – retten til erstatning for tapt eiendom i dagens Israel og retten til å vende hjem, slår Norsk Folkehjelp fast i en pressemelding.

– Israel bærer et tungt ansvar for at flyktningproblemet oppstod. Som en rekke israelske historikere har dokumentert, ble den palestinske lokalbefolkningen systematisk fordrevet med militære midler i 1948. Antall FN-registrerte flyktninger har siden den gang økt fra 730 000 til 3,8 millioner i dag, heter det videre i pressemeldingen.