«Det vi trenger i 2020, er mer samling og mindre splittelse»


Foto: Utrop
Prominente personer i det flerkulturelle feltet lanserer et opprop for «samling». – Det er på tide å samles nå, sier de.
0Shares

– Nei, muslimer er ingen smittekilde. Og nei, kritikken av skolebøker er ikke sensur. Vi bør samles fremfor å splittes. Det er nok nå. Vi trenger ikke flere falske nyheter om muslimer som ødelegger julen i Seljord. Vi behøver ikke politikere og nettkrigere som igjen hiver seg på usanne saker om minoriteter for å sikre seg flere «likes». Det vi trenger i 2020, er snarere mer samling og mindre splittelse. Derfor dette oppropet, står det i et opprop som er publisert på maddam.no.

Oppropet er signert av Hasti Hamidi, Umar Ashraf, Guro Sibeko, Lene Auestad, Luca Dalen Espseth, Axel Fjeld, Fakhra Salimi, Thomas Hylland Eriksen, Sofia Rana, Pia Maria Roll, Sonia Muñoz Llort, Elisabeth Stubberud, Sandra Fylkesnes, Linn W. Firdaous Nikkerud, Waad Althib Awad Alrady, Priyangika Samanthie, Stina Ihle Amankwah og Begard Reza.

– I tiåret vi har lagt bak oss har vi hatt flere gode forbilder og bevegelser. La oss ta disse med oss inn i det neste. La oss fortsette å gi plass til de Skamløse som bidrar til å nyansere utfordringer, snarere enn å «etnifisere» dem. La oss ta med oss bevisstgjøringen #Metoo har gitt oss og legge fra oss frykten for at likestillingen har gått for langt. La oss ta med oss det tydelige budskapet vi hadde etter 22. juli, mer kjærlighet!, og begrave hatet fra terroristens manifest. La oss lytte til ungdommene og ikke peke dem ut som kriminelle. La oss ikke normalisere hatretorikk og rasisme – troll sprekker ikke i sola, de formerer seg. La oss løfte frem organisasjoner med mål om et inkluderende Norge: fritt for rasisme, islamofobi, antisemittisme, transfobi og homofobi, heter det i oppropet.

I oppropet nevnes det to nyttårsønsker for 2020:

Det første er ønske om færre usanne framstillinger av idealisters arbeid. Her blir debatten rundt Sitronlimonaden oppsummert, og avsluttes slik: “Istedenfor å fortsette en kulturkrig i mediene på uriktige premisser, foreslår vi at Norsk PEN tar initiativ til et forsoningsmøte med Adampour.”

Det andre nyttårsønske er ønske om færre usanne framstillinger og anklager mot landets 200.000 muslimer. Her oppsummeres Utrop-debatten om muslimer som smittekilde for antisemittisme.

– Minoriteter blir gang på gang satt opp mot hverandre av sentrale aktører med god hjelp av norske nettaviser. I det seneste settes en minoritet opp mot majoriteten og anklages for å ødelegge den kristne julen. Slik polariserende retorikk, basert på uriktig faktagrunnlag og fremmet i norske nettaviser, vil ikke minske antisemittisme, muslimhat eller rasisme. Snarere vil promotering av slik retorikk være med på å øke motsetningene i Norge, heter det i oppropet.

Oppropet avsluttes slik:
– Vi foreslår at Holocaustsenteret som er «opprettet for å ivareta minoriteter» nå dementerer at norske muslimer er Norges største  antisemittiske «smittekilde», slik flere norske medier ukritisk påstår. Vi foreslår også at Aftenposten gjør det tydelig at de tar avstand til deres videreføring av beskrivelsen av muslimer som «smittekilde».