Tredobling av krigsforbrytelser mot barn siden 2010

Hardt budskap: Slik er krigens uhyggelige vesen, sett gjennom tegnestiftene til den norsk-irakisk-kurdiske kunstneren.

Siden 2010 har UNICEF greid å verifisere 170.000 alvorlige krigsovergrep mot barn. Dette utgjør 45 forbrytelser daglig, opplyste FN-organisasjonen da rapporten ble offentliggjort mandag. Samtidig vet organisasjonen at mange hendelser aldri blir rapportert.

Forbrytelsene som barna er blitt utsatt for inkluderer drap, seksuelle overgrep og vold, bortføringer, nektelse av tilgang til grunnleggende behov, rekruttering som barnesoldater og ved angrep på skoler.

I 2018 alene ble 24.000 barn rammet slike forbrytelser, mer enn tre ganger så mange som i 2010. I halvparten av disse tilfellene ble barn drept eller lemlestet i luftangrep eller av eksplosiver som granater eller landminer.

UNICEF slår fast at antallet kriger som utkjempes på planeten er det høyeste på tre tiår. I 2019 var særlig barn i Jemen, Syria og Afghanistan spesielt utsatt.

– Konflikter rundt i verden varer lenger og koster mer blod og flere liv blant unge, sier direktør Henrietta Fore i UNICEF.

– Barn rammes med uforminsket omfang, ettersom partene i konflikter gir blaffen i en av de mest grunnleggende regler for krig, som er å beskytte barna, sier Fore videre.