Satser på å kvalifisere avslåtte

Stadig flere som har fått endelig avslag på sin asylsøknad benytter seg av frivillig retur, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI).
Foto: flickr.com
Som et ledd i satsningen av retur og innføring av retursentre, har Utlendingsdirektoratet (UDI) utlyst konkurranse for kvalfiseringstiltak for asylsøkere med avslag.
0Shares
Formålet er å motivere til frivillig retur, basert på samarbeid med hver enkelt beboer om forberedelse til reintegrering. 
– Ved å iverksette slike tiltak, vil vi få viktige erfaringer som kan brukes videre i utviklingen av returarbeid overfor beboere både i ordinære mottak og retursentre. Tidsbegrensede kvalifiseringskurs vil bli en sentral del av innholdet i de fremtidige retursentrene, sier avdelingsdirektør Anne Siri Rustad, til udi.no.
Breddetiltak
Målgruppen for kvalifiseringstiltakene vil være alle beboere i mottak med avslag, både eldre, voksne, unge og barn. Det vil være personer fra en rekke ulike land og med varierende utdanningsnivå og arbeidserfaring. 
– Tiltakene kan være spesielt rettet mot en gruppe, men i vurderingen vil vi legge spesielt vekt på bredden i tiltakene. Vi ønsker også at tiltakene skal kunne tilpasses grupper med særlige behov, som for eksempel barnefamilier, eldre og syke, sier Rustad til udi.no.