Husbanken prioriterer innvandrere

0Shares

Ifølge NRK har Husbanken brukt 320 millioner kroner på å bygge utleieboliger hittil i år. Mens kun 8 millioner er gått til boliger for ungdom har resten av beløpet brukt på boliger til flyktninger og andre vanskeligstilte.

Administrerende direktør i Husbanken, Geir Barvik, sier at ungdom har en lavere prioritet enn andre vanskeligstilte boligsøkere.