Regelverket endres slik at PST kan kontrollere reisende inn og ut av Norge

PST har hjemmel til å innhente passasjeropplysninger og på denne måten forebygge terror, ifølge justisminister Jøran Kallmyr.
Regjeringen foreslår å endre utlendingsloven for å sikre at PST har hjemmel til å kontrollere flypassasjerer for å forebygge terror.

Bakgrunnen er at EOS-utvalget i desember rettet krass kritikk mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for ulovlig innhenting av store mengder opplysninger om norske flypassasjerer.

– Regjeringen tar EOS-utvalgets melding på største alvor. For å sikre at hjemlene for å innhente passasjeropplysninger er klare nok, foreslår vi nå å tydeliggjøre disse slik at det ikke skal være noe tvil om at PST har hjemmel til å innhente passasjeropplysninger og på denne måten kunne forebygge terror, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) i en pressemelding tirsdag.

– Det er ytterst sjelden vi uttaler så skarp kritikk, sa EOS-utvalgets leder Svein Grønnern i desember.

Utvalget hadde allerede i 2014 fastslått at PST ikke kunne innhente slike opplysninger. Likevel fortsatte praksisen.

– Det har vært lagt til grunn at dette omfatter innhenting av passasjerlister også for norske borgere. Med bakgrunn i EOS-utvalgets konklusjoner er det likevel behov for at regelverket tydeliggjøres på dette punktet, heter det i pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet.