Færre utlendinger ble tvangsutsendt fra Norge i fjor

Totalt ble 358 tidligere asylsøkere uttransportert fra Norge i 2019, en nedgang på 198 fra året før.
Foto: Kari Bye
Politiet uttransporterte totalt 4.157 personer uten lovlig opphold i Norge i 2019. Tallet på tvangsreturnerte var det laveste siden 2009.
0Shares

Antallet tvangsreturnerte i 2019 var en nedgang på 920 personer fra året før, ifølge tall fra Politiets utlendingsenhet (PU).

Årsaken til nedgangen er blant annet at det er få asylsøkere igjen i Norge som har fått endelig avslag på sin søknad om opphold, opplyser PU-sjef Arne Jørgen Olafsen i en pressemelding.

Totalt ble 358 tidligere asylsøkere uttransportert fra Norge i 2019, en nedgang på 198 fra året før.

Ved inngangen til 2020 var det totalt 820 tidligere asylsøkere som hadde fått endelig avslag som oppholdt seg i mottak i Norge.

Av de 4.157 uttransporterte i 2019 var 3.456 i kategorien bortviste og utviste. Året før var det 598 flere returer i denne kategorien.

1.419 av personene som ble uttransportert, var ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Flest personer uten lovlig opphold ble uttransportert til Sverige (484), etterfulgt av Romania (255), Polen (252), Ukraina (245), Italia (232) og Russland (212).

Totalt ble 161 mindreårige uttransportert i 2019. 151 av disse ble transportert sammen med sine foresatte eller andre familiemedlemmer.

Året før ble 242 mindreårige uttransportert fra Norge.