Dyrt ikke å møte til avtalt time på sykehus

Hvis du blir plutselig syk og ikke kan møte til timen, kan du slippe gebyret.
Foto: Flickr
Regjeringen har økt prisen for pasienter som ikke møter til avtalt time på sykehuset. Men pasienter innen psykiatri og rusbehandling slipper å betale ekstra.

Prisen for ikke å møte opp til poliklinisk time ved sykehus, har steget fra 702 kroner til 1.053 kroner. Dette er en økning på 50 prosent.

Prisen, det vil si gebyret, er dermed likt tre egenandeler. En egenandel er det pasienten betaler for en legetime.

– At folk ikke møter frem til avtalt time gjør at ventetiden til andre pasienter blir lengre. Det er dårlig utnyttelse av ressursene. Når pasienter ikke møter til timen sin, så binder de opp tiden til legene og sykepleierne. Det går utover alle,  sier stortingsrepresentant Camilla Strandskog (H) i helse- og omsorgskomiteen til NTB.

Hun sier at det er mye som skal være i orden når en pasient settes opp til en time i spesialisthelsetjenesten.

– Den riktige spesialisten setter av tid. Ofte skal de gjøre undersøkelsen i spesialrom. Da må de reservere spesialrommet. Mange skal til andre undersøkelser samtidig, for eksempel røntgen. Det betyr at det også er reservert tid der, og helsepersonellet lagt dette inn i dagens arbeidsplan. Når en pasient ikke møter til avtalt time uten å ha sagt ifra, kaster mange leger bort tiden sin. Den tiden kunne de brukt på andre pasienter,  sier Strandskog.

– Pasienten må si ifra for da kan noen andre få timen, eller legene og sykepleierne kan bruke tiden sin på annet viktig arbeid, sier Strandskog.

Hvis du blir plutselig syk og ikke kan møte til timen, kan du slippe gebyret.

Regjeringen har også vedtatt at pasientene maks skal betale kroner 2.460 i egenandel for legebesøk, poliklinikk og medisiner på blå resept. Det skal også være et tak på kroner 2.176 kroner i egenandel for fysioterapeut, rehabiliteringsopphold med mer.