Minnepris til papirløskampanje

Organisasjoner samlet på pressekonferanse for en mer menneskelig politikk på asyl- og flykningefeltet: (fra venstre til høyre) Jon Ole Martinsen, leder i SEIF (Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger), Irfan Qaiser fra Norsk Folkehjelp og Rune Berglund Steen fra Antirasistisk Senter.
Foto: Claudio Castello
Rune Berglund Steen og Jon Ole Martinsen er tildelt Annette Thommessens minnepris 2011 for kampanjen «Ingen mennesker er ulovlige».
0Shares
Prisen er til minne om Annette Thommessen, som stiftet NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere) i 1984. Den deles ut til «personer, organisasjoner eller prosjekter som i spesiell og utmerket grad har gjort en innsats for å skape forståelse for asylsøkere og flyktningers situasjon i Norge». Prisen inkluderer 30.000 kroner til kampanjens videre arbeid.

– Vi synes det er veldig veldig gledelig og vi er ydmyke over å motta prisen. Dette er flott og vi håper å få mer oppmerksomhet til feltet papirløse asylsøkere, sier Jon Ole Martinsen til utrop.no.

Martinsen, som jobber for Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (Seif), og Steen, som er ansatt i Antirasistisk Senter, tok initiativ til aksjonen i mars 2010. Med et titall organisasjoner på laget lanserte de «Ingen mennesker er ulovlige» for å skape oppmerksomhet rundt situasjonen for såkalte papirløse asylsøkere som har vært lenge i Norge. I løpet av ett år har 37 organisasjoner sluttet seg til kampanjen.

– Å jobbe med problemstillingen medfører ofte at man føler seg utilstrekkelig, behovet for hjelp og bistand er stort! Vi som jobber med det skulle gjerne hatt mer tid og resursser for å gjøre enda mer, sier han.
Endringer må til

Han er veldig fornøyd med bredden og engasjementet kampanjen har ført til. Men det er ifølge han mye mer som kan og bør gjøres.
– Vi vil ha rask endring slik at det blir en grense for hvor lenge en person kan være papirløs i Norge. Vi har folk som har bodd i Norge i opptil ti og femten år i usikkerhet uten noe form for lovlig oppholdtillatelse. Likevel har de bidratt med mye positivt til samfunnet. Det må være en grense for hvor lenge mennesker kan være i Norge uten de får en tillatelse her, i det minste må de få rett til å jobbe.
Martinsen forventer at regjeringen vil bedre situasjonen til de som har flyktet og funnet veien til Norge. Og det spesielt med tanke på barn som er papirløse.
– Vi må sikre at barn ikke lever en limbo-situasjon med dårlige levekår, stor usikkerhet, utrygghet og mangel på fremtid. Her må det skje noe raskt. Vi må fremheve disse menneskenes livssituasjon og hvorfor de velger å leve under slike forhold i Norge. Det er videre viktig å se hen til at de fleste i denne situasjonen ikke kan tvangsreturneres til sine respektive hjemland, som enten er i krig, borgerkrigslignende situasjon og/eller hvor menneskerettigheter i stor grad er fraværende, sier Martinsen til utrop.no.