Vil ha en mer verdipreget asylpolitikk

Rune Berglund Steen, kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk Senter (fotografert lengst til høyre) sier utviklingen i Amelie-saken kan gi rom for en mer human tolkning i asylsaker.
Foto: Claudio Castello
- Vi ikke kan gi oss før papirløse har fått konkrete, varige løsninger på sin situasjon, sier kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen.
0Shares
Sammen med SEIF, Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger, og flere andre er senteret mottakere av årets utgave av Annette Thommessens minnepris.
For kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, er det nettopp Thommesens ettermæle i kampen for en av de aller svakeste samfunnsgrupper som er det viktigste.
– Rent personlig kan jeg si at det i stor grad var nettopp hun som motiverte meg til å engasjere meg på dette feltet, og det uten at jeg noen gang møtte henne. Det sier noe om hvem hun var og det gjennomslaget hun hadde, og om hvor stor en ære det er å motta prisen som bærer hennes navn.
Gir mersmak
Nå går Berglund Steen i bresjen for en mer verdipreget asylpolitikk i Norge.
– Vi trenger en asylpolitikk som er mer i samsvar med de verdier vi ellers holder i hevd i det norske samfunnet. Hvor Norge ellers taler varmt om FNs betydning, har asylpolitikken blitt et område hvor det er dagligdags å tilsidesette FN. Og mens vi har en kontinuerlig og levende debatt om hvordan vi kan forbedre velferdssamfunnet, holdes de mest marginaliserte utenfor. Vi lever svært så komfortabelt helt uten å plages av den nakne menneskelige nøden midt iblant oss. Det er ingen oppskrift på et godt samfunn.

Hva er målet fremover?
– Situasjonen mange av de papirløse befinner seg i er så alvorlig at vi ikke kan gi oss før disse menneskene har fått konkrete, varige løsninger. Vi har nå torturofre fra noen av verdens verste regimer som lever fra hånd til munn i Norge, som sover på lånte sofaer og i verste fall utendørs. Et samfunn som tåler slikt uten kritisk debatt, er fortapt.