Helhvit barne- og ungdomslitteratur

Hva er barne- og ungdomslitteratur i Norge i dag? På den ene siden har vi de klassiske verkene til Egner, Vestly og Lindgren. Knerten lever i beste velgående, et visst teleselskap spiller på Egners Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen i sine reklamer og ”alle” kjenner til Pippi og Emil. Det kan på mange måter kalles norsk (eller skandinavisk) kulturarv. Det blir tatt for gitt at alle kjenner til Politimester Bastian, Tante Sofie og de andre karakterene fra den klassiske norske barne- og ungdomslitteraturen, men slik er det ikke i virkeligheten. Det kommer jeg tilbake til litt senere.

Unge voksne
Så har vi den nyere barne- og ungdomslitteraturen. Mangfoldet i dagens norske barne- og ungdomslitteratur er så stort at alt kan ikke omtales på den beskjedne plassen jeg har her. Den strekker seg fra ABC-bøker for de aller minste til det som kan kalles litteratur for unge voksne. På engelsk kalles den siste kategorien for ”young adults”, og retter seg mot unge mennesker i alderen 18-25. Dette er ikke en betegnelse som er mye brukt i Norge, men jeg tror det vil komme mer av det etter hvert. I dag kaller vi det bare for ungdomslitteratur. Cappelen Damm gir ut rundt tusen titler årlig for barn og ungdom, og det er bare ett av de fire store forlagene i Norge.

Delvis skildring
Men mangfoldet er likevel ikke stort nok. Det er en ting som kjennetegner så å si all litteratur for barn og unge i Norge. Nemlig det at den er helhvit. Det er stort sett etnisk norske barn og ungdom som skildres i litteraturen. Det er i seg selv ikke så nøye, men jeg tenker at det kan være noen erfaringer og opplevelser som uteblir. Og hvis det er slik at litteraturen skal si noe om den samtiden den skrives i, for stort sett gjør litteraturen det, til og med fantasy-litteratur sier en god del om samtiden den skrives i, så er det en del av vår samtid i det nye, moderne og mangfoldige Norge som uteblir fra denne skildringen.

Nyskapende

Det som derimot er bra med barne- og ungdomslitteraturen, og det er mye som er bra, det er nemlig det at den er forut for sin tid. Den er progressiv, nyskapende og ekstremt levende.

Det nye, moderne og mangfoldige Norge uteblir fra denne skildringen.

I disse dager kan man søke på Norsk barnebokinstitutt sin forfatterutdanning med oppstart høsten 2011. Les mer på www.barnebokinstitutt.no. To personer med bakgrunn fra Asia, Afrika, Midtøsten og Latin-Amerika kan få stipend til å dekke studieavgiften.