Lettere for EU-firmaer å ansette tredjelandsborgere

Firmaer fra EU kan nå lettere leie inn arbeidere fra tredjeland utenfor Schengen som følge av endringer i UDI-praksis og klager på norske regler for utenlandske arbeidere.
Foto: Claudio Castello
En klage mot Norge og en endring i UDIs praksis, gjør at det nå blir lettere for EU-firmaer å leie inn arbeidere fra land utenfor EU til oppdrag i Norge.
0Shares

Norge er klaget inn for Eftas overvåkingsorgan, ESA, fordi Norge praktiserer for strenge regler for utenlandsk arbeidskraft, melder FriFagbevegelse.

Samtidig har Utlendingsdirektoratet (UDI) endret praksis slik at det skal bli lettere for utenlandske bedrifter med oppdrag i Norge å ta med seg personer fra land utenfor EU hit.

LO sier seg bekymret over utviklingen. Stortingsrepresentant Arild Grande (Ap), har stilt spørsmål om «Norge (har) tilstrekkelig effektive virkemidler til å føre kontroll og tilsyn med at utstasjonerte tredjelandsborgere fyller vilkårene for å være utstasjonert, samt at disse får rettigheter til lønns- og arbeidsvilkår som norske lover og avtaler gir?»

Klaget fra tredjeland

Klagen overfor ESA kommer fra en usbekisk statsborger som hadde fått seg sesongarbeid i Norge gjennom et estisk bemanningsbyrå i mai 2017. Han svarte på en annonse på nettet hvor det ble søkt etter sesongarbeidere til Norge. Men i Norge ble han arrestert og sendt ut av landet til Estland.

Eftas overvåkingsorgan henvendte seg til regjeringen ved Arbeids- og sosialdepartementet i august 2017 for å få en forklaring.

I september i fjor gikk ESA videre med spørsmålet og sendte et brev hvor de etterlyser mer informasjon fra Norge. Her spør de hvordan Norge kan nekte en person som har arbeidstillatelse i et annet EU-land arbeidstillatelse – og hvordan dette kan være en omgåelse av EØS-lovverket.

Kan gi lavere jobbrettigheter

LO-sekretær Trude Tinnlund sier til Magasinet at hun er svært bekymret for denne utviklingen.

– Grunnen til at utenlandske firmaer vil ha med seg tredjelandsborgere er fordi de da kan betale dem enda dårligere. Når polakker blir for dyrt, leier de inn ukrainere, sier Tinnlund.

For alle områder der tariffavtalen er allmenngjort, er det en minstelønn.

– Men da kreves det ytterligere kontroll og med regjeringas kutt gjennom den såkalte ABE-reformen eller ostehøvelkuttet har det blitt enda mindre ressurser til å drive kontroll, sier LO-sekretæren.