Sammenheng mellom Nav-skandalen og trygdeeksport:

– Frykten for trygdeeksport er overdrevet

Ansvarlig redaktør i bladet Velferd viser til Polen og økningen av polsk barnetrygd for underbygge påstanden om at frykten for norsk trygdeeksport er overdrevet.
Foto: Flickr
– Politikeres frykt for økt trygdeeksport kan være en viktig årsak til Nav-skandalen, men har vært overdrevet, skriver Øivind Fjeldstad, ansvarlig redaktør i velferd.no.
0Shares

I en lederartikkel på velferd.no skriver han at det finnes en forbindelse mellom NAV-skandalen, frykt for trygdeeksport og nyheten om at barnetrygden nå er høyere i Polen enn i Norge.

– Hvordan har det vært mulig at Nav i en årrekke har praktisert et forbud mot trygdeeksport som er i strid med EUs trygderegler – uten at alarmklokkene har ringt? Hvordan har det kunnet skje at mange uriktig har blitt anmeldt, dømt og fengslet for trygdesvindel, og at tusener har fått feilaktige krav om å betale tilbake penger de har fått fra Nav?, spør han.

Kamp mot trygdeeksport

Fjeldstad mener kampen mot trygdeeksport er en viktig faktor når årsakene til trygdeskandalen skal på bordet.

– De sterke politiske signalene om å prioritere kamp mot trygdeeksport har bidratt til at den samme blindheten har rammet Nav og offentlig forvaltning.

Samtidig kan frykten for trygdeeksport ha vært overdrevet, argumenterer han.

– En kraftig økning av barnetrygden i Polen betyr at den polske barnetrygden nå er høyere enn den norske, kan Aftenposten fortelle. Dermed bortfaller grunnlaget for å eksportere barnetrygd fra Norge (…) I lys av den norske kampen mot trygdeeksport, blant annet eksport av barnetrygd til Polen, er det et paradoks at Polen nå ser ut til å ha en rausere barnetrygd enn Norge.