FN advarer mot retur av klimaflyktninger

Amnesty International kaller komiteens kjennelse banebrytende.
FNs menneskerettighetskomité advarer mot retur av flyktninger til land som er alvorlig truet av klimaendringer, da det kan bryte med menneskerettighetene.
0Shares

FNs menneskerettighetskomité kom mandag med en ikke-bindende kjennelse i en sak fremmet av Ioane Teitiota fra øystaten Kiribati i Stillehavet.

Teitiota søkte i 2013 asyl i New Zealand. Søknaden begrunnet han med at øya der han levde, South Tarawa i Kiribati, var i ferd med å bli overbefolket på grunn av flyktninger fra omkringliggende øyer som er i ferd med å forsvinne i havet.

New Zealand avslo søknaden og i 2015 ble han deportert.

FNs menneskerettighetskomité konkluderer i likhet med New Zealand med at Teitiotas liv ikke er i umiddelbar fare på Kiribati, men at regjeringer som deporterer flyktninger til land som er alvorlig truet av klimaendringer, likevel kan komme til å gjøre seg skyldige i brudd på menneskerettighetene.

– Siden risikoen for at et helt land havner under vann er så ekstrem, kan levekårene i et slikt land bli uforenlige med retten til et verdig liv også før risikoen blir realisert, sier ekspertene i komiteen.

Land som vurderer å deportere asylsøkere som har fått avslag, bør ta klimaendringer i landene de kommer fra med i vurderingen. Dersom så ikke skjer, risikerer man å krenke asylsøkerens rett til liv, heter det i kjennelsen.

Amnesty International kaller komiteens kjennelse banebrytende.

– Denne beslutningen danner global presedens, sier Kate Schuetze i Amnesty.

– Budskapet er klart. Stillehavsøyer må ikke havne under vann før det utløser menneskerettighetsforpliktelser om å beskytte liv, sier hun.