Ekstremismeforsker: – Uheldig at studentforening ble ekskludert

Førsteamanuensis Lars Gule mener det var uheldig at IslamNet ble ekskludert som studentforeningen, og at det kan gjort enkelte av medlemmene enda mer radikaliserte.
Foto: Grazyna Skarpås
Ekstremismeforsker Lars Gule frykter utestengelsen av studentforeningen IslamNet kan ha ført til radikalisering av medlemmene.
0Shares

Islam Net hadde fra 2008 status som studentforening og fikk bruke HiOAs lokaler til flere møter og samlinger med omstridte foredragsholdere.

I 2013 avslo både HiOA og Universitetet i Oslo avslo organisasjonens søknad om status som studentforening.

Islam Nets leder, Fahad Qureshi, kalte avgjørelsen for rasistisk. Ekstremismeforsker og førsteamanuensis ved OsloMet, Lars Gule, stilte spørsmål ved avgjørelsen.

– Eksklusjonen kunne sees på som en bekreftelse på at mange var mot islam. Jeg tror det er større grunn til å frykte at det førte til at noen ble mer ekstreme, sier Gule til Khrono.

En av studentene som var aktive i IslamNet var kvinnen som nylig vendte tilbake etter å ha vært i landområdene i Syria okkupert av IS.

– Om de hadde hatt nok tilhengere ved HiOA måtte Islam Net ha reflektert mer over hvilke møter de hadde, og det kunne blitt skrevet om arrangementene deres. Ved å ikke godkjenne dem bekreftet man identiteten til dem som mener seg utsatt for et forbud.

Vis årvåkenhet

Tore Bjørgo, som er professor ved ved Universitetet i Oslo, er enig med Gule.

– I Storbritannia har man rapporteringsplikt dersom man er urolig for at en student er i ferd med å bli radikalisert. Den plikten har man ikke i Norge, men man skal være årvåken, sier Bjørgo til Khrono.

Rådet for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren står bak tiltakene for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Rådet ledes av Solveig Roland Svendsberget, som er assisterende universitetsdirektør ved Universitetet i Agder.

— Da vi arbeidet med tiltakslisten var hovedformålet forebygging. Vi trenger større bevissthet rundt hvordan man kan håndtere en student eller et studentmiljø som viser tegn til ekstremifisering, sier Svendsberget til Khrono.