Ni av ti positive til norsk u-hjelp

Flere innvandrerorganisasjoner får ikke lenger pengestøtte etter å ikke ha gjort en god nok redegjørelse for hva pengene har gått til.
Foto: Claudio Castello
Nesten 90 prosent av velgerne slutter opp om hjelp til tradisjonelle utviklingsland i Afrika, Asia og Latin-Amerika.
0Shares
Rapporten «Holdninger til norsk bistand» som Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde onsdag oppgir ni av ti (87 prosent) seg positive til norsk u-hjelp, ifølge forskning.no.
Undersøkelsen er gjort på vegne av Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad). Tallene viset at mer enn hver niende velger som hører hjemme i midten av og til venstre i det norske politiske landskapet, støtter u-hjelp til de tradisjonelle utviklingslandene. 89 prosent av høyretilhengerne og 71 prosent av dem som har preferanse for Fremskrittspartiet, vil gi bistand til disse landene.

Venstrevelgere foretrekker østblokken

U-hjelp til tidligere østblokkland støttes av 80 til 90 prosent av folk som sokner til Venstre, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt, mens henholdsvis 65, 65 og 56 prosent av folk som foretrekker Senterpartiet, Høyre og Frp støtter u-hjelp til tidligere østblokkland.
Unntatt for Frp-tilhengere er motstanden mot u-hjelp til Afrika, Asia og Latin-Amerika relativt liten, mens 21 prosent av dem som har preferanse for Frp er imot. Når det gjelder u-hjelp østover, er folk som støtter Sp, Høyre og Frp imot med henholdsvis 26, 28 og 36 prosent.

Fornøyd utviklingsminister

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim jubler over tallene som kommer frem i rapporten.
– Dette er utrolig gledelige tall. De viser at den norske befolkningen er solidarisk, og slett ikke har den egoholdningen mange vil gi inntrykk av, sier Solheim til Klassekampen.

Med et bistandsbudsjett på 27 milliarder kroner er Norge et av to land som oppfyller FNs mål om at én prosent av BNP skal gå til utviklingshjelp. Solheim mener det siste tiårets utvikling har gitt bistandstilhengerne rett.
– Se på hva som har skjedd i Kina etter den økonomiske veksten. Kina har tidligere mottatt enorme bistandsmidler, men nå er landet blitt en stor bistandsyter. Og se på Brasil og India, som sier at de er helt avhengig av bistand. Tror du vi hadde sett dette hvis bistand ikke fungerte? spør den tidligere SV-lederen.