Flere barnehageansatte snakker godt norsk

Ukrainske barn får gratis barnehagetilbud i Bergen. (Illustrasjonsbilde)

– Jeg er glad for at regjeringens krav om gode norskkunnskaper blant ansatte i barnehagene gir resultater.  Foreldre skal være trygge på at de ansatte kan norsk godt nok til å støtte språket og følge språkutviklingen til barna, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.

Høsten 2017 fikk barnehagene en ny rammeplan som blant annet styrker arbeidet med språk. Og i 2018 innførte regjeringen et nasjonalt krav om at søkere til barnehagejobber må ha avlagt norskprøve og ha oppnådd nivå B1 på den muntlige delen av prøven.

– Nå ser vi at disse tiltakene har hatt effekt, sier Skei Grande.

Bedre overgang mellom barnehage og skole

– For mange barn kan overgangen fra barnehage til skole være vanskelig. For at skolestarten skal oppleves så god som mulig, har regjeringen innført en plikt for kommunene til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole, sier Skei Grande.

Tre av ti spurte skoleledere og nesten halvparten av kommunene svarer at den nye plikten til samarbeid mellom barnehage og skole, har ført til bedre samarbeid. Det er også flere barnehagestyrere nå enn tidligere som sier at det er etablert rutiner for samarbeid mellom barnehagen og skolen på kommunalt nivå.

I barnehagerapporten kommer det også frem at nær alle barnehager har skoleforberedende tiltak og har etablert rutiner for å involvere foreldre i forbindelse med overgangen fra barnehage til skole.

Skjerpet krav til bemanning i barnehagen

Omtrent halvparten av de spurte barnehagestyrerne oppgir at de har full bemanning fire til fem timer hver dag, mens en av tre sier de har full bemanning to til tre timer hver dag. 16 prosent oppgir at de har full bemanning i seks timer eller mer hver dag.

– Det uroer meg at så mange barnehager oppgir at det bare er full bemanning noen få timer. Både bemanningskrav og pedagognormen har blitt skjerpet, så vi må sammen med barnehageeierne og de ansatte i barnehagene se på hva som ligger bak disse tallene, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Bemanningsnormen ble innført 1. august 2018, og barnehagene hadde frist frem til 1. august 2019 med å oppfylle normen. I perioden 2018-2020 gis det øremerkede tilskudd for å styrke innføringen av normen i små barnehager. I 2020 er tilskuddet 111,2 mill. kr.

Bemanningsnormen er et minstekrav. For barn under tre år skal det være maks tre barn per voksen, mens for barn over tre år skal det være maks seks barn per voksen. August 2019 ble også pedagognormen skjerpet. Nå skal det være minimum en pedagogisk leder per syv barn under tre år, og minst en pedagogisk leder per 14 barn over tre år.