Utlendinger overepresentert på voldteksstatistikker

Et stort flertall av overfallsvoldtektene i Oslo begås av arbeidsløse og traumatiserte krigsflyktninger, ifølge Oslo-politiets nyeste rapport.
Overfallsvoldtekter, alkohol og rus er flere av problemene nevnt i politiets rapport om voldtekter i Oslo.
I løpet av de siste fem årene har totalt 86 overfallsvoldtekter blitt anmeldt. I 83 saker beskrives gjerningsmannen med et ikke-vestlig utseende, skriver Oslo-politiet sin rapport «Voldtekt i den globale byen», lagt frem på onsdag.
– Flere av gjerningspersone som begår overfallsvoldtekter fungerer veldig marginalt. De er ofte arbeidsløse, og kommer med krigstraumer i bagasjen. Noen av dem har i hvert fall, de siste fem årene, vært asylsøkere, sier Hanne Kristin Rohde, lederen av volds- og sedelighetsseksjonen i Oslo-politiet, til NRK Dagsrevyen.
Fire former
Rapporten analyserer anmeldte voldtekter og voldtektsforsøk i politidistriktet i 2010 og 

skisserer fire hovedtyper voldtekter: festrelaterte voldtekter, relasjonsvoldtekter, sårbarhetsvoldtekter og overfallsvoldtekter. Den nye utfordringen politiet beskriver, er saker der både fornærmede og antatt gjerningsmann er enig om hva som skjedde, men er uenige om hvordan hendelsen ble opplevd.
– Overraskende nok er det ofte slik at begge partenes fortellinger er identiske på hendelsesplanet. Forskjellen mellom partene er i mange tilfeller at hun i ettertid har opplevd hendelsen som voldtekt, mens han har opplevd den som positiv, heter det i rapporten.

Endring i seksualkultur

Ifølge statistikken kan mørketallene for voldtekt være store. Samtidig kan ofte rus spille en avgjørende rolle om en opplever et seksuelt møte som voldtekt eller ikke.

– Det har vært en endring i vår seksualkultur. Vi har i undersøkelsen sett at det er en stor økning i eksperimentell seksualitet, og at jentene er langt mer aktive enn tidligere. Men i møte med en partner kan de så komme til et punkt der de ikke vil være med lenger og opplever sin seksualitet krenket, sier Marianne Sætre, analytiker ved Oslo politidistrikt, til aftenposten.no.