Grovt og stigmatiserende fra Dagsrevyen

NRKs dekning av voldtektsrapport bidrar til å opprettholde negative forestillinger om visse ikke-vestlige innvandrergrupper som mere voldelige, ifølge Antirasistisk Senters åpne brev til nyhetsredaksjonen.
– Tabloidisert og fordomsfull nyhetsvinkling, er Antirasistisk Senters dom over Dagsrevyens dekning av voldtektsrapport
Oslo Politidistrikt publiserte 25. mai rapporten Voldtekt i den globale byen, basert på anmeldte voldtekter i Oslo i 2010. Dette ble dekket som første sak både i Dagsrevyen og Dagsrevyen 21 samme dag.
Antirasistisk Senter reagerer imidlertid skarpt på hvordan statskanalen har vinklet inn håndtert saken rent journalistisk. I et åpent brev sendt til Dagsrevyens redaksjonssjef ettermiddagen 26. mai, klager man på «mangel på interesse i å dekke rapportens faktiske innhold».
– Forskernes konklusjoner, basert på grundig analyse av de aktuelle sakene, var fraværende i dekningen. Rapporten ble dermed kun en anledning for Dagsrevyen til å gjenta en etablert nyhet og dessverre i dens mest stigmatiserende utgave, uten hensyn til rapportens faglige innhold.
Mere negative forestillinger 
I den påfølgende sendingen, Dagsrevyen 21, fikk senteret slippe til med tilbakevisning av den etniske faktoren. Likevel er man fra senterets side bekymret for at negative fortellinger knyttet opp mot etnisitet har blitt langt mer akseptable i den offentlige debatten.
– Skandaliseringer av ”fremmede” har blitt nesten daglig kost. Man skal kunne snakke åpent om problemer i samfunnet, men premissene for hvordan vi diskuterer slike problemer ser ut til å ha endret seg.
I brevet oppfordrer man også til åpen debatt og går ikke for en tildekking av problemer. 
– Her bør man imidlertid kreve en sammenheng mellom oppslag og rapportens innhold. En stigmatiserende fremstilling som er oppnådd gjennom en nesten total tilsidesetting av rapporten, representerer det motsatte, står det til slutt i brevet tilsendt NRKs nyhetsredaksjon.

Les også: «Julaften for svenske rasister» i NRK