Flere søkte om asyl i mai

Somaliere i Bakool-regionen
Så langt i år har det kommet 3 786 asylsøkere til Norge mot 3 794 på samme tid i fjor. Søkere fra Somalia og Eritrea utgjorde 53 prosent av de som kom denne måneden, skriver udi.no.
– Det er vanskelig å si hvorfor tallene i mai er noe høyere. Erfaringen viser at antallet asylsøker ofte kan varierer fra måned til måned. Totalt for året ligger vi så å si likt med tallene for i fjor, sier UDI-direktør Ida Børresen. 

Flest unge afghanere

Ni prosent av de som har søkt beskyttelse i år har oppgitt av at de er enslige mindreårige asylsøkere. Det er fortsatt flest unge asylsøkere fra Afghanistan.