-Forundret over asyl avgjørelser

0Shares

Medmenneskelighetskomitéen på Røros har nå engasjert seg sterkt i den norske stats behandling av familien Krasniqi. Utlendingsnemda (UNE) bestemte fredag 24. mai at familien Krasniqi (foreldre og fem små barn) på Røros skal sendes tilbake til Kosovo.

Foreldrene har nå gått til asyl i Røros kirkes kapell mens barna er tatt hånd om av barnevernet.

-Vi ser gjennom arbeidet med Krasniqi-saken og kjennskapen til andre lokale asylsaker at Utlendingsnemda ikke utøver sitt arbeid til fordel for rettssikkerheten. Ei heller utøves arbeidet på en slik måte at forskjellsbehandlingen politikerne ønsket å komme til livs i praksis elimineres, mener komitèen.

Ifølge komitèen risikerer Isa Krasniqi – far til fem mindreårige barn – likvidasjon ved retur til sitt hjemland. Etter at han alene flyktet til Norge, ble hans kone Hanife og øvrige familie truet av den lokale mafiaen. Denne trusselen henger fortsatt over dem ved en retur til hjemlandet.

-Vi mener det her er sterkt kritikkverdig at Utlendingsnemda ikke har gitt familien anledning til å møte i nemd for å framlegge sitt syn i saken. Deres skjebne avgjøres altså heller av en enkelt saksbehandler som ikke har tiltro til familiens historie, sier Liell.