Prest utvist fordi han mangler utdanning

Strengt regelverk: Har du ikke master, er du ikke kvalifisert som prest, er beskjeden fra UDI
Norske myndigheter mener Abraham Gebremichael ikke er kvalifisert til å være prest fordi han ikke har mastergrad. Derfor vil de utvise ham fra landet.

Om åtte dager må presten til Den Etiopisk Ortodokse Kirke i Oslo forlate landet. Avgjørelsen har opprørt menigheten. Det skriver Vårt Land.

– Vi trenger en prest som Fader Abraham. Dette er katastrofalt for menigheten vår, sier menighetens juridiske forstander Hirut Worku.

Presten selv er også urolig.

– Jeg er bekymret for menighetens fremtid. Det blir umulig å praktisere vår tradisjonelle religion etter at jeg reiser, sier han.

Sjelden formelt utdannet
Fader Abraham tok over som prest i Den Etiopisk Ortodokse Kirke i Oslo i 2006, og har siden den gang bodd i Norge med midlertidig oppholdstillatelse som religiøs arbeider.

I 2009 søkte han om permanent oppholdstillatelse som religiøs leder, men ettersom han ikke er utdannet på masternivå, ble søknaden avvist. Utlendingsloven slår nemlig fast at om man skal få oppholdstillatelse som faglært, må man ha utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende. Religiøse ledere inngår i denne ordningen.

– Det er veldig sjelden at prester i vår kirke har formell utdanning, forklarer Worku.

– Våre prester går vanligvis på tradisjonelle, religiøse skoler fra barndommen av, og blir utdannet på den måten. Og det er den type prest vi vil ha, for han kjenner våre tradisjoner og den ortodokse troen godt.

Kritikk
Regelverket har blitt sterkt kritisert av Norges Kristne Råd. Den Etiopiske Ortodokse Kirken ble nylig del av Rådet, og Generalsekretær Ørnulf Steen har jobbet tett med saken. Han mener regelverket kan true religionsfriheten.

– Trossamfunn må ha rett til å organisere seg selv og stille de krav de selv vil til sine religiøse ledere. Denne presten er godkjent av sin egen kirke, og kravet som stilles fra norske myndigheter går utover det som kirken selv stiller, forklarer Steen.

For sent

Justisdepartementet har gitt UDI mandat til å utarbeide nye retningslinjer angående oppholdstillatelse til religiøse ledere i trossamfunn hvor det ikke er vanlig med formell utdannelse. Dette skulle ifølge Vårt Land være klart tidlig i 2011, men det viser seg nå at de ikke vil være klare før på høsten. Da er det for sent for Fader Abraham.